Pojištění a záruky

ZA PŘÍPADNOU ŠKODU RUČÍME MY

Naše stěhovací firma ručí za případné poškození či ztrátu převzatých věcí.

Pojištěni proti vzniklé škodě při stěhování a dopravě jsme u České pojišťovny a.s. a to do výše 1 mil. Kč.

V případě pojistné události je naší povinností vzniklou škodu uhradit, případně opravit a to po předchozí dohodě s poškozenou stranou.

Největší záruku spatřujeme především v tom, že všichni naši pracovníci jsou bezúhonní a v oboru stěhování mají bohaté několikaleté zkušenosti.


Česká pojišťovna a.s.


Dokumenty ke stažení